Kód závodu     : 080614501
Název závodu    : Mistrovství ČR v MTBO 2008 - Free Order
Datum konání    : 14.06.2008
Místo konání    : Boskovice - zimní stadion
Pořadatel     : SBK - KOB Start Blansko
Použitá mapa    : Babylón MTBO - 1:15000
Ředitel závodu   : Jan Urban
Hlavní rozhodčí  : Vlasta Lemonová
Stavitel trati   : Jan Urban
JURY        : Milan Jirásek, Tomáš Sikora, Hana La Carbonara
Průběh závodu: Jury řešila problém kdy vetší množství závodníků použilo zakázanou cestu. 
Dle rozhodnutí jury byli tito závodníci diskvalifikováni.
Závodník Bureš Pavel XBM7549 podal protest proti diskvalifikaci, kdy dle něj cestu pouze kolmo překonal. 
Jury protest zamítla v poměru 2:1 a doporučila soutěžní komisi MTBO vypracovat dokument, 
který jasně stanoví způsob užití symbolu zakázaná cesta a způsob značení místa pro možný přejezd.

Výsledky všech kategorií (bez mezičasů)